Chuyển mạng giữ nguyên số

Chuyển mạng giữ nguyên số tại Quy Nhơn

Chuyển mạng giữ nguyên số tại Quy Nhơn

Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng sang Viettel...

(03/04/2018)
Gói cước Data Viettel

Gói cước Data Viettel

Trung tâm đăng ký dịch vụ viễn thông quân đội Viettel - Chi nhánh Viettel Quy Nhơn, Bình Định...

(03/04/2018)